Punkt Tłumaczeń Marcin Kwiatkowski

tłumacz przysięgły języka angielskiego, tłumaczenia przysięgłe, tłumaczenia uwierzytelnione, biuro tłumaczeń

Punkt Tłumaczeń Marcin Kwiatkowski

Pełny opis


Świat w w ciągu ostatnich dziesięcioleci dla nas wyraźnie się zmniejszył, to już globalna wioska. Powstaje coraz więcej międzynarodowych firm, rośnie szybko międzynarodowy transfer usług i wymiana handlowa. Swoboda podróży, osiedlania się i podejmowania pracy w całej zjednoczonej Europie wywołała niespotykaną dotychczas migrację Polaków.

To wszystko wywołuje lawinowe wręcz zwiększanie się międzynarodowego przepływu różnego rodzaju dokumentów. Zazwyczaj, by były honorowane w innym kraju, trzeba je przetłumaczyć. Stąd rosnące zapotrzebowanie na usługi wiążące się z translacją tekstów, przede wszystkim na tłumaczenia uwierzytelnione.

Właśnie odpowiedzią na ten rosnący popyt jest oferta Punktu Tłumaczeń, biura tłumaczeń prowadzonego przez Marcina Kwiatkowskiego, tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Punkt Tłumaczeń specjalizuje się w tłumaczeniach uwierzytelnionych z angielskiego i na angielski . Tłumaczone tu są dokumenty urzędowe, umowy handlowe, dokumenty samochodów, sądowe czy też dokumentacje medyczne.

Kontakty biznesowe nie ograniczają się tylko do wymiany pism i dokumentów. To również rozmowy i spotkania biznesowe, branie udziału w targach i wystawach branżowych, prowadzenie negocjacji, czynności notarialne. Dlatego też Punkt Tłumaczeń oferuje także profesjonalne tłumaczenia ustne, zapewniające wsparcie przy wszelkiego rodzaju bezpośrednich kontaktach.

 Kategoria